Peter Stilbs

Professor emeritus i fysikalisk kemi vid Kungliga Tekniska Högskolan i Stockholm