Mark Brolin

Nationalekonom från Handelshögskolan i Stockholm och omvärldsstrateg