Jan Tullberg

Docent i företagsekonomi, Handelshögskolan i Stockholm