Jan-Erik Gustafsson

Docent i vattenhushållning vid Kungliga Tekniska Högskolan och ordförande i Folkrörelsen Nej Till EU sen 2004