Henrik L Barvå

Politisk redaktör på konservativa Nya Wermlands-Tidningen