Folkrörelsen Nej till EU skriver om Mark Brolins bok Sveriges roll i det nya Europa – 17 skäl till Svexit och internationell nystart

Se länk, sida 15 —> http://nejtilleu.se/wp-content/uploads/2018/03/KEF-149.pdf.pdf