Haveriet går på export till utlandet

Boken Haveriet översätts nu till engelska då boken går på export.