Eddie Omar samtalar med Simon O. Pettersson om hans bok, Svenska konservativa profiler